Waarom inspecties?

Elke eigenaar en/of beheerder kent een zorgplicht om de aanwezige installaties (waaronder drinkwaterinstallatie, elektrische installatie en brandpreventie) te onderhouden en te beheren volgens de wetgeving. De veiligheid en betrouwbaarheid van de werkomgeving is door middel van periodieke inspecties, preventieve adviezen, opleiding en instructie en inrichting van de organisatorische installatieverantwoordelijkheid significant te verbeteren.


Overzicht aanbod inspecties:

• inspectie Elektrische Installatie

• inspectie Brandveiligheidsmaatregelen

• inspectie Legionelle preventie in leidingwater

• inspectie nooodverlichting & noodstroomvoorziening

• inspectie bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging

• thermografische inspectie

• energie besparingsplan EBP

• nood ontruimingsplan vluchtwegen

• risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Neem nu contact met ons op om een inspectievoorstel aan te vragen.

Elk bedrijfspand is anders en uw type bedrijf kan ook andere eisen stellen ten aanzien van de inspectie. Wij maken dan een afspraak voor een kleine inventarisatie.  Op basis hiervan maken wij voor u een passende offerte.